PROGRES – Pozemné stavby, a. s.

Informácie o hospodárení

28.12.2015

Oznámenie o skončení obchodovania s akciami k 22.12.2015 (PDF 123 KB)

10.12.2015

Oznámenie o priebehu a ukončení povinnej ponuky na prevzatie - stav k 10.12.2015 (PDF 442 KB)

03.12.2015

Oznámenie o priebehu povinnej ponuky na prevzatie - stav k 03.12.2015 (PDF 449 KB)

24.11.2015

Oznámenie o priebehu povinnej ponuky na prevzatie - stav k 24.11.2015 (PDF 17 KB)

17.11.2015

Oznámenie o priebehu povinnej ponuky na prevzatie - stav k 17.11.2015 (PDF 423 KB)

11.11.2015

Vyhlásenie povinnej ponuky na prevzatie akcií emitenta (PDF 105 KB)

29.09.2015

1. Uznesenia schválené na mimoriadnom Valnom zhromaždení (PDF 400 KB)

28.08.2015

1. Pozvánka na mimoriadne Valné zhromaždenie (PDF 91 KB)
2. Dokumenty k pozvánke na mimoriadne Valné zhromaždenie (PDF 110 KB)
3. Základné údaje spoločnosti (PDF 80 KB)
4. Poučenie akcionárov (PDF 113 KB)
4. Splnomocnenie - vzor (PDF 114 KB)

15.08.2015

Predbežné vyhlásenie k 2. polroku účtovného obdobia 01.10.2014 - 30.09.2015 (PDF 114 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2014 - 30.06.2015 (PDF 203 KB)

31.05.2015

Polročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2014 - 31.03.2015 (PDF 168 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2014 - 31.03.2015 (PDF 203 KB)
/ Poznámky k účtovným výkazom za obdobie 01.10.2014 - 31.03.2015 (PDF 425 KB)

15.02.2015

Predbežné vyhlásenie k 1. polroku účtovného obdobia 01.10.2014 - 30.09.2015 (PDF 114 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2014 - 31.12.2014 (PDF 201 KB)

31.01.2015

Výročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2013 - 30.09.2014 (PDF 133 KB)
Dodatok správy audítora - overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za obdobie 01.10.2013 - 30.09.2014 (PDF 222 KB)
Príloha č. 1 - Ročná správa emitenta cenných papierov za obdobie 01.10.2013 - 30.09.2014 (PDF 197 KB)
Príloha k ročnej správe za obdobie 01.10.2013 - 30.09.2014 - Akcionár - práva a povinnosti (PDF 125 KB)
Príloha k ročnej správe za obdobie 01.10.2013 - 30.09.2014 - Plán na obdobie 01.10.2014 - 30.09.2015 (PDF 168 KB)
Príloha č. 2 - Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za obdobie 01.10.2013 - 30.09.2014 (PDF 149 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad o majetku a zdrojoch jeho krytia za obdobie 01.10.2013 - 30.09.2014 (PDF 126 KB)
Príloha č. 4 - Správa audítora - overenie účtovnej závierky za obdobie 01.10.2013 - 30.09.2014 (PDF 200 KB)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.2014 (PDF 347 KB)

15.08.2014

Predbežné vyhlásenie k 2. polroku účtovného obdobia 01.10.2013 - 30.09.2014 (PDF 114 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2013 - 30.06.2014 (PDF 197 KB)

31.05.2014

Polročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2013 - 31.03.2014 (PDF 177 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2013 - 31.03.2014 (PDF 202 KB)
Poznámky k účtovným výkazom za obdobie 01.10.2013 - 31.03.2014 (PDF 262 KB)

15.02.2014

Predbežné vyhlásenie k 1. polroku účtovného obdobia 01.10.2013 - 30.09.2014 (PDF 116 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2013 - 31.12.2013 (PDF 188 KB)

31.01.2014

Výročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2012 - 30.09.2013 (PDF 137 KB)
Dodatok správy audítora - overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za obdobie 01.10.2012 - 30.09.2013 (PDF 226 KB)
Príloha č. 1 - Ročná správa emitenta cenných papierov za obdobie 01.10.2012 - 30.09.2013 (PDF 196 KB)
Príloha k ročnej správe za obdobie 01.10.2012 - 30.09.2013 - Akcionár - práva a povinnosti (PDF 125 KB)
Príloha k ročnej správe za obdobie 01.10.2012 - 30.09.2013 - Plán na obdobie 01.10.2013 - 30.09.2014 (PDF 174 KB)
Príloha č. 2 - Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za obdobie 01.10.2012 - 30.09.2013 (PDF 112 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad o majetku a zdrojoch jeho krytia za obdobie 01.10.2012 - 30.09.2013 (PDF 126 KB)
Príloha č. 4 - Správa audítora - overenie účtovnej závierky za obdobie 01.10.2012 - 30.09.2013 (PDF 206 KB)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2012 - 30.09.2013 (PDF 762 KB)

15.08.2013

Predbežné vyhlásenie k 2. polroku účtovného obdobia 01.10.2012 - 30.09.2013 (PDF 122 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2012 - 30.06.2013 (PDF 198 KB)
Oznámenie o prevode vlastných akcií (PDF 149 KB)

31.05.2013

Polročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2012 - 31.03.2013 (PDF 177 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2012 - 31.03.2013 (PDF 197 KB)
Poznámky k účtovným výkazom za obdobie 01.10.2012 - 31.03.2013 (PDF 439 KB)

15.02.2013

Predbežné vyhlásenie k 1. polroku účtovného obdobia 01.10.2012 - 30.09.2013 (PDF 122 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2012 - 31.12.2012 (PDF 198 KB)

31.01.2013

Výročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2011 - 30.09.2012 (PDF 137 KB)
Dodatok správy audítora - overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za obdobie 01.10.2011 - 30.09.2012 (PDF 222 KB)
Príloha č. 1 - Ročná správa emitenta cenných papierov za obdobie 01.10.2011 - 30.09.2012 (PDF 196 KB)
Príloha k ročnej správe za obdobie 01.10.2011 - 30.09.2012 - Akcionár - práva a povinnosti (PDF 125 KB)
Príloha k ročnej správe za obdobie 01.10.2011 - 30.09.2012 - Plán na obdobie 01.10.2012 - 30.09.2013 (PDF 173 KB)
Príloha č. 2 - Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za obdobie 01.10.2011 - 30.09.2012 (PDF 148 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad o majetku a zdrojoch jeho krytia za obdobie 01.10.2011 - 30.09.2012 (PDF 126 KB)
Príloha č. 4 - Správa audítora - overenie účtovnej závierky za obdobie 01.10.2011 - 30.09.2012 (PDF 214 KB)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2011 - 30.09.2012 (PDF 352 KB)

15.08.2012

Predbežné vyhlásenie k 2. polroku účtovného obdobia 01.10.2011 - 30.09.2012 (PDF 124 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2011 - 30.06.2012 (PDF 197 KB)

31.05.2012

Polročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2011 - 31.03.2012 - DOPLNENÁ (PDF 60 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2011 - 31.03.2012 (PDF 198 KB)
Poznámky k účtovným výkazom za obdobie 01.10.2011 - 31.03.2012 (PDF 251 KB)

15.02.2012

Predbežné vyhlásenie k 1. polroku účtovného obdobia 01.10.2011 - 30.09.2012 (PDF 111 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2011 - 31.12.2011 (PDF 197 KB)

31.01.2012 (17.02.2012 Dodatok správy audítora)

Výročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2010 - 30.09.2011 (PDF 133 KB)
Dodatok správy audítora - overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za obdobie 01.10.2010 - 30.09.2011 (PDF 227 KB)
Príloha č. 1 - Ročná správa emitenta cenných papierov za obdobie 01.10.2010 - 30.09.2011 (PDF 199 KB)
Príloha k ročnej správe za obdobie 01.10.2010 - 30.09.2011 - Akcionár - práva a povinnosti (PDF 68 KB)
Príloha k ročnej správe za obdobie 01.10.2010 - 30.09.2011 - Plán na obdobie 01.10.2011 - 30.09.2012 (PDF 174 KB)
Príloha č. 2 - Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za obdobie 01.10.2010 - 30.09.2011 (PDF 113 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad o majetku a zdrojoch jeho krytia za obdobie 01.10.2010 - 30.09.2011 (PDF 95 KB)
Príloha č. 4 - Správa audítora - overenie účtovnej závierky za obdobie 01.10.2010 - 30.09.2011 (PDF 214 KB)
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2010 - 30.09.2011 (PDF 469 KB)

15.08.2011

Predbežné vyhlásenie k 2. polroku účtovného obdobia 01.10.2010 - 30.09.2011 (PDF 35 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2010 - 30.06.2011 (PDF 113 KB)

31.05.2011

Polročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2010 - 31.03.2011 (PDF 88 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2010 - 31.03.2011 (PDF 120 KB)
Poznámky k účtovným výkazom za obdobie 01.10.2010 - 31.03.2011 (PDF 205 KB)

15.02.2011

Predbežné vyhlásenie k 1. polroku účtovného obdobia 01.10.2010 - 30.09.2011 (PDF 35 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2010 - 31.12.2010 (PDF 119 KB)

31.01.2011

Výročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2009 - 30.09.2010 (PDF 72 KB)
Dodatok správy audítora - overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za obdobie 01.10.2009 - 30.09.2010 (PDF 227 KB)
/ Príloha č. 1 - Ročná správa emitenta cenných papierov za obdobie 01.10.2009 - 30.09.2010 (PDF 84 KB)
Príloha k ročnej správe za obdobie 01.10.2009 - 30.09.2010 - Akcionár - práva a povinnosti (PDF 68 KB)
Príloha k ročnej správe za obdobie 01.10.2009 - 30.09.2010 - Plán na obdobie 01.10.2010 - 30.09.2011 (PDF 87 KB)
Príloha č. 2 - Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za obdobie 01.10.2009 - 30.09.2010 (PDF 72 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad o majetku a zdrojoch jeho krytia za obdobie 01.10.2009 - 30.09.2010 (PDF 23 KB)
Príloha č. 4 - Správa audítora - overenie účtovnej závierky za obdobie 01.10.2009 - 30.09.2010 (PDF 210 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2009 - 30.09.2010 (PDF 113 KB)
Poznámky k účtovným výkazom za obdobie 01.10.2009 - 30.09.2010 (PDF 206 KB)

31.05.2010

Polročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2009 - 31.03.2010 - upravené (PDF 88 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2009 - 31.03.2010 (PDF 120 KB)
Poznámky k účtovným výkazom za obdobie 01.10.2009 - 31.03.2010 (PDF 215 KB)

31.01.2010

Ročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2008 - 30.09.2009 (PDF 71 KB)
Príloha k ročnej správe o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2008 - 30.09.2009 (PDF 85 KB)
Príloha k ročnej správe o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2008 - 30.09.2009 - Akcionár - práva a povinnosti (PDF 60 KB)
/ Správa audítora - overenie účtovnej závierky za obdobie 01.10.2008 - 30.09.2009 (PDF 449 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2008 - 30.09.2009 (PDF 91 KB)
Poznámky k účtovným výkazom za obdobie 01.10.2008 - 30.09.2009 (PDF 196 KB)

15.08.2009

Predbežné vyhlásenie k 2. polroku účtovného obdobia 01.10.2008 - 30.09.2009 (PDF 35 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2008 - 30.06.2009 (PDF 114 KB)

31.05.2009

Polročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2008 - 31.03.2009 (PDF 111 KB)
Polročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2008 - 31.03.2009 - DOPLNENÉ (PDF 88 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2008 - 31.03.2009 (PDF 133 KB)
Poznámky k účtovným výkazom za obdobie 01.10.2008 - 31.03.2009 (PDF 215 KB)

15.02.2009

Predbežné vyhlásenie k 1. polroku účtovného obdobia 01.10.2008 - 30.09.2009 (PDF 165 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2008 - 31.12.2008 (PDF 121 KB)

31.01.2009

Ročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2007 - 30.09.2008 (PDF 35 KB)
Príloha k ročnej správe o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2007 - 30.09.2008 (PDF 127 KB)
Príloha k ročnej správe o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2007 - 30.09.2008 - DOPLNENÉ (PDF 83 KB)
Príloha k ročnej správe o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2007 - 30.09.2008 - Akcionár - práva a povinnosti (PDF 60 KB)
Správa audítora - overenie účtovnej závierky za obdobie 01.10.2007 - 30.09.2008 (PDF 478 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2007 - 30.09.2008 (PDF 125 KB)
Poznámky k účtovným výkazom za obdobie 01.10.2007 - 30.09.2008 (PDF 211 KB)

15.08.2008

Predbežné vyhlásenie k 2. polroku účtovného obdobia 01.10.2007 - 30.09.2008 (PDF 52 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2007 - 30.06.2008 (PDF 125 KB)

31.05.2008

Polročná správa o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2007 - 31.03.2008 (PDF 154 KB)
Príloha k polročnej správe o podnikateľskej činnosti za obdobie 01.10.2007 - 31.03.2008 (PDF 127 KB)
Účtovné výkazy za obdobie 01.10.2007 - 31.03.2008 (PDF 121 KB)
Poznámky k účtovným výkazom za obdobie 01.10.2007 - 31.03.2008 (PDF 205 KB)

15.02.2008

Predbežné vyhlásenie k 1. polroku účtovného obdobia 01.10.2007 - 30.09.2008 (PDF 162 KB)
Súvaha za obdobie 01.10.2007 - 31.12.2007 1.časť (PDF 97 KB)
Súvaha za obdobie 01.10.2007 - 31.12.2007 2.časť (PDF 61 KB)
Výkaz ziskov a strát za obdobie 01.10.2007 - 31.12.2007 (PDF 93 KB)